top of page

Smetana 200 

Výběr z klavírního díla Bedřicha Smetany, Klavírní trio g moll.

SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová - klavír

Markéta Janoušková -
Jan Páleníček - violoncello

Úterý 16/4/2024 v 19 hodin

Gočárova galerie, Automatické mlýny

Foto ST.jpeg

Cyklus klavírních skladeb Sny (Rêves) napsal Smetana v roce 1875 pro své šlechtické žačky, které ho tehdy navštěvovaly osamělého v Jabkenicích. Jednotlivé části cyklu nazval francouzsky jako výraz úcty k původu a výchově svých žákyň. Přestože skladatel komponoval ve vyspělém období, stylem se vrátil do mladších let. Podřídil se Ferenci Lisztovi, svému velkému vzoru a idolu, proto v tomto cyklu najdeme jemnost a půvab, delikátní melodie, perlivé pasáže v pianissimové dynamice, ale občas i bouřlivé akordy, pro Liszta tak typické. Podnětem ke kompozici Klavírního tria g moll byla předčasná smrt Smetanovy talentované dcery Bedřišky v roce 1855. Skladatel se tak zřejmě chtěl alespoň prací částečně vymanit ze svého trápení. Skladbě se po prvním provedení v pražském Konviktu nedostalo ze strany kritiky vlídného přijetí. Když ji ale po roce slyšel F. Liszt, byl nadšen. Dodnes je Trio g moll velmi oblíbené nejen jako mistrovské Smetanovo dílo, ale také jako pomník překonané lidské bolesti pomocí umění.

bottom of page