Neděle 7. března 2021 v 19.00 hodin / Zámek Pardubice – Společenský sál

Fortuna Volubilis (Štěstěna vrtkavá)

Koncert k 500. výročí úmrtí Viléma II. z Pernštejna a 500. výročí úmrtí Josquina Desprez

 

Hana Blažíková – soprán, harfa

Ensemble More Maiorum – umělecký vedoucí Jakub Kydlíček

 

Na programu: Hudba z doby Viléma z Pernštejna

Festivalový prolog připomíná Viléma II. z Pernštejna, jednoho z nejvýznamnějších českých šlechticů konce patnáctého a počátku šestnáctého století. Významný politik zastával úřady nejvyššího maršálka království českého a nejvyššího královského hofmistra. Pernštejnské dominium rozšířil zakoupením panství Pardubic, zdejší hrad přestavěl na své reprezentativní sídlo a město přivedl k hospodářskému rozmachu. Program akcentuje rovněž hudbu jubilujícího mistra renesanční polyfonní hudby Josquina Desprez.

01-fortuna.jpg