top of page
EPILOG_FESTIVALU_BAROCCO_SEMPRE_GIOVANE_BSG1578_Photo Daniel Havel_HQ.jpg

Braniborské koncerty

Jedinečnou událostí festivalu
bude uvedení Bachových 
Braniborských koncertů!

Johann Sebastian Bach:

Kantáta "Non, sa che sia dolore" BWV 209

Braniborský koncert č. 3 G - dur BWV 1048

Koncert F dur pro hoboj, smyčce a continuo BWV 49/169

Braniborský koncert č. 5 D - dur BWV 1050

Braniborský koncert č. 2 F - dur BWV 1047


Barocco sempre giovane,
umělecký vedoucí Josef Krečmer

Pátek 5/5/2023 v 19 hodin

Evangelický kostel, Pardubice

bottom of page