Bennewitzovo kvarteto
& Zuzana Pavlovská

Hans Krása:
Téma s variacemi pro smyčcové kvarteto

Viktor Ullmann:
Smyčcový kvartet č. 3 op. 46

Ervín Schulhoff:
Smyčcový kvartet č. 1

Bedřich Smetana:
Smyčcový kvartet č. 2 d moll


Bennewitzovo kvarteto: 

Jakub Fišer - 1. housle

Štepán Ježek - 2. housle

Jiří Pinkas - viola

Štěpán Doležal - violoncello

Zuzana Pavlovská - host večera,

vedoucí Odboru pro vzdělání a kulturu Židovského muzea v Praze

Pátek 22/4/2022 v 18 hodin

Židovská synagoga Heřmanův Městec

BENNEWITZOVO_KVARTETO_Beton+1.jpg

Už jste někdy byli na koncertě v synagoze?

Ještě ne? Nevadí. Nyní máte příležitost v netradičním prostředí synagogy jeden mimořádný koncert zažít. A nebude to jen tak ledajaký koncert. V provedení Bennewitzova kvarteta, špičkového komorního souboru, uslyšíte v první části díla autorů židovského původu. Koncert v Heřmanově Městci má tedy kromě kvalitní hudební náplně i jeden historický kontext. Připomíná 80. výročí odsunu židovského obyvatelstva z tohoto města. 

Kdo jsou židovští autoři, jejichž jména vidíte na programu? Prvním z nich je Hans Krása (1899–1944). Působil na různých místech, ale nakonec se usadil v Praze. Jeho osud byl tragický, zemřel totiž v koncentračním táboře Osvětim ve 45 letech. Širší veřejnosti je znám díky své dětské opeře Brundibár, která byla s úspěchem prováděna v Terezíně, kde byl před deportací do Osvětimi od roku 1942. Je autorem orchestrálních i komorních děl. V programu tohoto koncertu je jeho Téma s variacemi pro smyčcové kvarteto z poloviny třicátých let dvacátého století.

Druhým autorem je Viktor Ullmann (1898–1944). S Hansem Krásou má mnoho společného. I když studoval ve Vídni a následně působil v řadě zemí, usadil se nakonec také v Praze. Mezi jeho pedagogy patřil Alois Hába nebo Arnold Schönberg, který Ullmanna značně ovlivnil. Jeho závěr života se bohužel shodoval s tím Krásovým a z Terezína do Osvětimi odjel dokonce stejným transportem. Jeho skladatelský odkaz čítá řadu titulů z různých oblastí. Vedle oper, klavírních a orchestrálních děl má i významnou komorní tvorbu, z níž bude připomenut Smyčcový kvartet č. 3 op. 46.

Třetí osobností je Ervín Schulhoff (1894–1942). Toto jméno je pravděpodobně nejznámější, možná i proto, že jeho syn byl známý režisér a scenárista Petr Schulhoff. Od předchozích autorů se jeho úděl trochu odlišuje, byť zemřel také v období druhé světové války v bavorském táboře Wülzburg v roce 1942 na tuberkulózu. Nejprve studoval na Pražské konzervatoři, následně ve Vídni, Lipsku a v Kolíně nad Rýnem. Jeho tvorba je v mnoha ohledech experimentální, mnohdy až provokativní. Z jeho komorní tvorby zazní Smyčcový kvartet č. 1.

 

Poté doplní koncert o krátkou odbornou přednášku paní Zuzana Pavlovská – vedoucí odboru pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento večer uzavře Smyčcový kvartet č. 2 d moll Bedřicha Smetany (1824–1884), který obdivoval výše zmíněný učitel Viktora Ullmanna Arnold Schönberg.

Všechny skladby tohoto večera přednese Bennewitzovo kvarteto. V mezinárodním měřítku jde o špičkový komorní soubor, což dokládají nejen vítězství v prestižních soutěžích, ale i pravidelná koncertní činnost na významných českých i zahraničních podiích.