Náhradní termín v jednání

Slavnostní mše

 

Salvátor Chrudim, VUS Pardubice a sólisté

Tomáš Židek – dirigent

 

Mši celebruje Jaroslav Maxmilián Kašparů

 

Zazní duchovní díla A. Dvořáka, Z. Fibicha a A. Hniličky

Pardubické hudební jaro