Pondělí 30. března 2020 ve 20 hodin / Kostel svatého Jana Křtitele v Pardubicích

Purgatio (Očistec)

Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, v mluveném slovu a videoartu.
 
Duo Kchun: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton 
Vladimír Javorský – recitace ze záznamu
Atila Vörös, Rudolf Živec – kresba světlem a videoart
Na programu:
Gregoriánský chorál, renesanční polyfonie a madrigaly

Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo „kchun“ znamená Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč.

Pardubické hudební jaro

mezinárodní festival