_MR_5974_edited.jpg

PURGATIO
- Duo Kchun

Creator omium - Tvůrce

Mors - Smrt

Infernum - Peklo

Purgatorium - Očistec

Paradisum - Ráj

Duo Kchun:
Martin Prokeš
- tenor

Marek Šulc - baryton

Vladimír Javorský - recitace ze záznamu
Atila Vörös, Rudolf Živec 

- kresba světlem a videoart

Pátek 8/4/2022 v 20 hodin

kostel sv. Jana Křtitele, Pardubice

Na co se můžete těšit?

Vydejte se s námi daleko proti proudu času. Vezmeme vás do doby předcházejících vrcholnému období renesanční palestrinovské polyfonie. Projekt Purgatio neboli Očištění se inspiruje mimohudební tématikou a setkáváme se zde například se slavnou Dantovou Božskou komedií.
 

Jedná se o hudební ztvárnění cesty duše očistcem a rájem za doprovodu videoartu na oltář kostela. Samotní autoři projekt prezentují jako audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek. Ten tvoří celkem pět oblastí: Tvůrce, Smrt, Peklo, Očistec a Ráj. Projekt je při tomto koncertním provedení doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva z dílny akademického malíře Atily Vöröse a Rudolfa Živce.

Duo Kchun tvoří dva zpěváci – Martin Prokeš a Marek Šulc. Filozofie tohoto pěveckého dua je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo „kchun“ znamená Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů.

Martin Prokeš absolvoval zpěv na Akademii múzických umění v Praze. Spolupracoval se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby, jako jsou Pražští madrigalisté, Musica Florea, Ensemble Inégal. Dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis. Jako zakladatel a ředitel stojí v čele festivalu Lípa Musica.

Marek Šulc na pražské Akademii múzických umění rovněž vystudoval zpěv. Pod vedením Martina Haselböcka se několikrát účastnil mistrovských kurzů barokní hudby v rakouském Gmundenu. Byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a spolupracuje se soubory Collegium 1704 nebo Cappella Mariana.