Předprodej vstupenek

Turistické informační centrum Pardubice,

na www.ticketportal.cz

a v místech konání koncertů

Pardubické hudební jaro

mezinárodní festival