top of page

Sedm dní na Karlově univerzitě a Schola Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem


Sedm dní na Karlově univerzitě je náčrtem hudebního světapražské univerzity v období 1370 – 1450. Koncert, původně plánovaný v jarním termínu festivalu5. května 2021, překazila pandemie. V rámci „Pardubického hudebního jaro na podzim“ se uskuteční v pondělí 25. října v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Vstupenky, zakoupené na tento koncert v jarním termínu, zůstávají v platnosti.Koncertní program “Sedm dní na Karlově univerzitě” je náčrtem hudebního světa pražské univerzity v období 1370 – 1450. Období po odeznění husitských válek bylo charakteristické snahou o konsolidaci po vyčerpávajícím konfliktu. Navazování na předhusitské tradice lze vysledovat i při obnově pražské univerzity. Program zprostředkovává pestrý obraz oficiální liturgické hudby, duchovní tvorby mladých kleriků i skladeb, které vznikaly v souvislosti se studiem hudební teorie. Program je okořeněn i hudbou čistě zábavnou. Ani ta však nezapře inspiraci v hudbě liturgické.

Scholu Gregorianu Pragensis založil její umělecký vedoucí David Eben v roce 1987. Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších pramenů z 10. -11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13. - 15. století.


Josef Krečmer, umělecký ředitel a dramaturg MF Pardubické hudební jaro


Comments


bottom of page