top of page

Pardubické hudební jaro na sociálních sítích a na podzim 2021Z natáčení koncertu Czech Brass

Přestože pandemická situace neumožnila uspořádat koncerty 43. ročníku Pardubického hudebního jara s účastí publika, osm koncertů v původně naplánovaných termínech v březnu a v dubnu se uskutečnilo. Publikum nahradily kamery a mikrofony, zájemci mohou shlédnout záznamy těchto koncertů na stránkách www.pardubickehudebnijaro.cz, Facebooku a Instagramu. Další koncerty proběhnou v náhradních termínech na podzim:

19. 9. „Koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR“na nádvoří zámku v Pardubicích

30. 9. „Jiří Bárta a jeho Bach“ ve Společenském sálu zámku v Pardubicích

4. 10. „Misterio del ángel - Tango argentino show“ s Escualo Quintetem, Annou Polívkovou a Michalem Kurtišem v Kongresovém centru Paláce Pardubice

17. 10. „Chrámový koncert“ s Vilémem Veverkou a Barocco sempre giovane v Kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

24. 10. muzikál „Divotvorný hrnec“ ve Východočeském divadle v Pardubicích

19. 10. „Dvořákovo klavírní kvarteto a Cyril Höschl“ v Hudebním sále radnice v Pardubicích

25. 10. „Sedm dní na Karlově univerzitě“ se souborem Schola Gregoriana Pragensis v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

3. 11. „Czech Brass“ - koncert sdružení špičkových českých hráčů na žesťové nástroje v Divadelním sálu Občanské záložny v Přelouči


Více informací o 43. ročníku Pardubického hudebního jara, o možnosti vrácení či výměny vstupenek na neuskutečněné koncerty a o předprodeji vstupenek na koncerty v náhradních termínech na podzim naleznete na webových stránkách PHJ, Ticketportalu a Turistického a informačního centra Pardubice.


Josef Krečmer, umělecký ředitel a dramaturg MF PHJ

Comments


bottom of page