top of page

Dvořákovo klavírní kvarteto a Cyril Höschl v Hudebním sále radnice v Pardubicích


Koncert Dvořákova klavírního kvarteta, věnovaný 230. výročí úmrtí W. A. Mozarta, spojený s přednáškou předního českého psychiatra Prof. MUDr. Cyrila Höschla, se uskuteční v rámci 43. MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO v Hudebním sále radnice v Pardubicích v úterý 19. října v 19 hodin.
Dvořákovo klavírní kvarteto patří mezi přední české komorní soubory. Setkaly se v něm vyhraněné osobnosti s mnohaletými zkušenostmi z jiných ansámblů: klavíristka Slávka Vernerová-Pěchočová, houslista Štěpán Pražák, violista Petr Verner a violoncellista Jan Ždánský. Po debutu Dvořákova klavírního kvarteta na Pražském jaru přišla četná pozvání na domácí i zahraniční pódia, nahrávky pro rozhlas a televizi a hostování na renomovaných festivalech. V roce 2018 souboru vyšlo debutové CD s kompletem Dvořákových klavírních kvartetů, jež získalo nejvyšší ocenění francouzského časopisu Classica – Shoc de Classica 2019.

V podání Dvořákova klavírního kvarteta vyslechneme Kvartet g moll KV 478 Wolfganga Amadea Mozarta a Kvartet Es dur op. 47 pro klavír, housle, violu a violoncello Roberta Shumanna.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. je mediálně známou osobností jako psychiatr, popularizátor vědy a pedagog, ředitel Národního ústavu pro duševní zdraví, odborník v oborech klinická psychofarmakologie, psychoneuroendokrinologie a etologie.

S Dvořákovým klavírním kvartetem vystupuje často jako komentátor uváděné hudby i jako odborník na ožehavé téma duševních chorob slavných umělců. Dějiny hudby naznačují, že mnozí géniové se utápěli v depresích, obsedantních poruchách osobnosti a jiných duševních nemocech. Mozart se pral se závislostí na otci, s komplexem viny ze smrti své matky a snad i s tzv. Tourettovým syndromem – hlasovými, motorickými tiky a nekontrolovaným sklonem k vulgarismům. Miloš Forman ve svém Amadeovi ho vystihl celkem trefně. Robert Schumann se pokoušel o sebevraždu skokem do Rýna a dožil v ústavu pro choromyslné. Slovo psychiatrovo bude jistě v tomto ohledu nesmírně zajímavé!


Josef Krečmer, umělecký ředitel a dramaturg MF Pardubické hudební jaro


Comments


bottom of page