Středa 15. dubna 2020 v 19 hodin / Společenský sál radnice v Pardubicích

Pocta Beethovenovi

Koncert k výročí 250 let od narození Ludwiga van Beethovena
 
Jiří Bárta – violoncello
Terezie Fialová – klavír
 
Na programu:
L. van Beethoven – Sonáty pro klavír a violoncello

Poslední z koncertů komorní řady v rámci Pardubického hudebního jara je věnován výročí 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. V podání předního violoncellisty své generace Jiřího Bárty a mladé talentované klavíristky Terezie Fialové zazní kompletní cyklus sonát pro klavír a violoncello tohoto hudebního génia. 

Pardubické hudební jaro

mezinárodní festival