MARTINU_VOICES_DHP6297-Edit_(c)_Daniel_Havel_HQ[1].jpg

MARTINŮ VOICES
& DANIELA V. KOSINOVÁ

Giovanni Pierluigi da Palestrina:

Stabat Mater pro smíšený dvojbor a capella
Antonín Tučapský:

Pět postních motet pro smíšený sbor a capella
Benjamin Britten:

Te Deum in C pro soprán sólo,

smíšený sbor a vahany
Otmar Mácha:
Smuteční toccata pro varhany
Svatební toccata pro varhany
Rozhraní pro smíšený sbor a capella

Gustav Mahler:

Scheiden und Meiden (Odloučení a osamění)

Urlicht (Prasvětlo)

pro smíšený sbor a capella

Martinů Voices - sbormistr Lukáš Vasilek
Daniela Valtová Kosinová - varhany

Úterý 5/4/2022 v 19 hodin

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

Co uslyšíte?

V podání souboru Martinů Voices, který vede sbormistr Lukáš Vasilek, bude možné vyslechnout rozličná sborová díla. Úvod obstará dvojsborové Stabat mater od mistra renesanční vokální polyfonie Giovanni Pierluigi da Palestriny (cca 1525–1594). Po této renesanční hudbě se skokem dostáváme k druhé rozsáhlejší části, která zahrnuje především hudbu 20. století.

Antonín Tučapský (1928–2014) se vokální hudbě věnoval celkem často. Jelikož je tento koncert naplánován na postní období, bylo z jeho odkazu přiléhavě vybráno Pět postních motet, které umocní tuto dobu.

 

V kontrastu s tím je Te Deum od britského autora Benjamina Brittena (1913–1976). Nejde o pompézní dílo, ale spíše o intimnější ztvárnění tohoto tématu. Spolu se sborem se zde poprvé představí i varhanice Daniela Valtová Kosinová, která pochází z Chrudimi a zdejší prostředí tak velice dobře zná.

 

Jako sólistka představí dílo Otmara Máchy (1922–2006), od jehož narození letos uplyne 100 let (před šestnácti lety zemřel v Pardubicích). Z cyklu Tři toccaty pro varhany zazní dvě z nich –  Smuteční a Svatební. Není bez zajímavosti, že tyto Toccaty propagoval varhanní virtuos Václav Rabas, který je rovněž spjat s tímto krajem a u něhož Daniela Valtová Kosinová studovala na Konzervatoři Pardubice.

 

Otmar Mácha psal i sbory. Jedním z nich je Rozhraní pro smíšený sbor bez instrumentálního doprovodu. Dramaturgicky zajímavý program završí jedna z písní Gustava Mahlera Scheiden und Meiden (Odloučení a osamění) ve sborové úpravě Clytuse Gottwalda.

Posluchači si tak budou mohou vychutnat umění komorního sboru Martinů Voices, který často spolupracoval také s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem. CD sboru s komorními sborovými cykly Bohuslava Martinů bylo v prestižních zahraničních časopisech Gramophone (Velká Británie) a Diapason (Francie) oceněno nejvyššími hodnoceními.