EPILOG_FESTIVALU_BAROCCO_SEMPRE_GIOVANE_BSG1578_Photo Daniel Havel_HQ.jpg

Epilog festivalu

Johann Sebastian Bach:
Preludium a fuga e moll BWV 555

Jeremiah Clarke:

The Prince of Denmark´s March - Trumpet Voluntary

Antonio Vivaldi:

Laudate Pueri Dominum RV 600 (výběr)

Koncert g moll pro smyčce a continuo RV157

In furore iustissimae irae RV626

Henry Purcell:

Trumpet Tune and Air

Georg Philipp Telemann:

Koncert D dur pro housle, trubku,

smyčce a continuo TWV 53:D5

Pietro Antonio Locatelli:

Introduzione teatrale op. 4 č. 4

Georg Friedrich Händel:

"Let the Bright Seraphim"

pro soprán, trubku, smyčce a continuo,

Samson HWV 57

Barocco sempre giovane

Helena Hozová - soprán

Walter Hofbauer - trubka

Kateřina Málková - varhany

Neděle 15/5/2022 v 18 hodin

kostel Nejsvětější Trojice, Sezemice

helena_hozova.jpg

Slavnostní završení festivalu

Epilog se v obecné rovině vždy pojí s určitým závěrem, v tomto případě se závěrem letošního ročníku festivalu Pardubické hudební jaro. Nepůjde ale o smutnou záležitost, nýbrž o slavnostní završení, jak napovídá obsazení koncertu. Zpěv, trubka a smyčcový orchestr slibuje pokaždé majestátní zážitek.

 

Výhradně barokní program zasazený do kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích nabídne díla předních autorů své doby. Vedle proslulých fanfár, které napsali Jeremiah Clarke (1674–1707) a Henry Purcell (1659–1695), je v převaze dílo Antonia Vivaldiho (1678–1741). Známý barokní skladatel a houslista komponoval nejen koncerty, ale i duchovní díla. Vokální složka je v jeho odkazu mnohdy velmi virtuózní, o čemž nás přesvědčí zejména krajní věty skladby In furore iustissimae irae RV 626. Neméně náročná je v tomto ohledu árie z oratoria Samson Let the Bright Seraphim Georga Friedricha Händela (1685–1759). Instrumentální virtuozitu bude možné ocenit u koncertů Vivaldiho pokračovatele Pietra Antonia Locatelliho (1695–1764) i německého mistra Georga Philippa Telemanna (1681–1767).   

Výše uvedený repertoár nastudoval soubor Barocco sempre giovane pod vedením uměleckého vedoucího Josefa Krečmera, který tento soubor založil již v roce 2004 ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Soubor je zván na významné domácí i zahraniční hudební festivaly, jeho koncerty vysílaly televizní i rozhlasové stanice, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní řady koncertů.

Hosty souboru jsou v rámci tohoto epilogu festivalu tři vynikající mladí interpreti.  Sopranistka Helena Hozová je vyhledávanou interpretkou nejen staré hudby. Trumpetista Walter Hofbauer na sebe upozornil množstvím úspěchů. Je držitelem mnoha cen ze soutěží, jako sólista vystoupil s předními orchestry nejen v České republice a v roce 2020 se stal trumpetistou České filharmonie. Koncert zahájí svým varhanním uměním zakladatelka spolku Opus Organum, který usiluje o propagaci a budoucí restaurování varhan převážně znojemské varhanní školy Kateřina Málková.