Ensemble Inégal.jpg

Ensemble Inégal

Georg Friedrich Händel:
Chandos Anthems

 

výběr 3 anthemů:
O Sing unto the Lord a new song, HWV 249b
Have mercy upon me O God, HWV 248

O be joyful in the Lord, HWV 246

Ensemble Inégal

Gabriela Eibenová - soprán

Lenka Cafourková - soprán

Tobias Hunger - tenor

Tadeáš Hoza - bas

Středa 4/5/2022 v 19 hodin

Společenský sál, Zámek Pardubice

Barokní hudba v zámeckém prostředí

V posledních desetiletích roste zájem o historicky poučenou interpretaci hudby období baroka. Badatelé i interpreti se snaží dohledat maximum informací, jak se tehdy pravděpodobně hrály dané skladby, ale také, na jaké nástroje a jakým způsobem. Vznikají tak soubory výsostně zaměřené pouze na tento typ hudby.

 

Jedním z těchto těles je i Ensemble Inégal, v jehož čele stojí umělecký vedoucí a varhaník Adam Viktora. Ensemble Inégal hraje na dobové nástroje nebo jejich kopie. Zároveň zachovává původní výšku i typy ladění. Díky tomu si můžeme vychutnat interpretaci, která se z dnešního pohledu snaží co nejvíce přiblížit dobové praxi. Celý dojem vhodně podporují i historické prostory Zámku Pardubice, kde se koncert koná.

I když se Ensemble Inégal přednostně věnuje objevování odkazu českého barokního génia Jana Dismase Zelenky (1679–1745), stranou nezůstávají ani další mistři této éry. V programech tohoto souboru nalezneme i pomyslné výlety do novějších období s díly Antonína Dvořáka nebo hudbu 20. století (Arvo Pärt nebo Alfred Schnittke).

 

Vrátíme-li se zpět do barokní epochy, nemůžeme vynechat jméno Georga Friedricha Händela (1685–1759). Ač německý rodák, usídlil se po cestách Evropou v Anglii. Zde zkomponoval svá vrcholná díla, zejména oratoria. V letech 1717–1718 zkomponoval tzv. Chandos Anthems. Jde o zhudebnění žalmů zkomponovaných na anglické texty pro hraběte Chandose, který mladého Händela v té době zaměstnával. Obsazení není tak okázalé, jako například u známějších Korunovačních anthemů. Důvodem je méně prostorné místo jejich prvního provedení. Händel se většinou omezuje na tříhlasý sbor (soprán, tenor a bas) včetně sólistů a orchestr složený ze smyčců (bez viol), hobojů, fagotu a bassa continua.

 

Na tomto koncertu zazní výběr tří anthemů. Všechny jsou tvořené podobným způsobem. Na úvod zazní orchestrální předehra. Po ní se střídají sólové a sborové úseky, kterými je většinou anthem zakončený.