Pondělí 16. března 2020 v 19 hodin / Husův sbor v Pardubicích

Barokní koncerty a kantáty

Český filharmonický sbor Brno

Barocco sempre giovane
Iva Kramperová, Vít Chudý – housle
Kristina Fialová – viola
Pavlína Švestková – soprán
Pavla Zbořilová – alt
Tomáš Badura – tenor
Václav Jeřábek - bas
Petr Fiala – dirigent
 
Na programu:
J. S. Bach, J. Ch. Bach, G. Ph. Telemann

Vynikající Český filharmonický sbor Brno a komorní soubor Barocco sempre giovane naváže na předchozí úspěšnou spolupráci a zahájí komorní řadu koncertů Pardubického hudebního jara v netradičním koncertním prostředí Husova sboru v Pardubicích. Vedle vokálně-instrumentálních děl barokních mistrů J. S. Bacha a G. Ph. Telemanna zazní též instrumentální koncerty těchto barokních velikánů a violový koncert jednoho ze synů Johanna Sebastiana Bacha – Johanna Christiana Bacha.

Pardubické hudební jaro

mezinárodní festival