PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO

Antonín Dvořák – Rusalka

 

Operní představení pěveckého oddělení Konzervatoře Pardubice

Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice

Žáci tanečního oboru ZUŠ Havlíčkova Pardubice pod vedením Evy Rákosové

Hudební nastudování: Petr Hostinský

Dirigent: Tomáš Židek

Režie: Jana Uherová

Kompozice opery Rusalka spadá do skladatelova závěrečného životního období, ve kterém se Dvořák zaměřil na pohádkové a mýtické náměty. Dvořákova nejhranější opera přináší zcela novou zvukomalebnost, předjímá hudební impresionismus a zároveň užívá příznačné motivy, jako je tomu u Wagnera. Kontrast pohádkového a lidského světa, jejich neslučitelnost i tragika lásky, jsou motivy přejaté z Malé mořské víly Hanse Christiana Andersena.

13-rusalka.jpg