Pondělí 19. dubna 2021 v 19.00 hodin (I. premiéra) / Východočeské divadlo Pardubice – náhradní termín za 27. 4. 2020 (Il Trovatore)

Neděle 25. dubna 2021 v 19.00 hodin (II. premiéra) / Východočeské divadlo Pardubice

Pátek 14. května 2021 v 19.00 hodin / Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi

Antonín Dvořák – Rusalka

 

Operní představení pěveckého oddělení Konzervatoře Pardubice

Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice

Žáci tanečního oboru ZUŠ Havlíčkova Pardubice pod vedením Evy Rákosové

Hudební nastudování: Petr Hostinský

Dirigent: Tomáš Židek

Režie: Jana Uherová

Kompozice opery Rusalka spadá do skladatelova závěrečného životního období, ve kterém se Dvořák zaměřil na pohádkové a mýtické náměty. Dvořákova nejhranější opera přináší zcela novou zvukomalebnost, předjímá hudební impresionismus a zároveň užívá příznačné motivy, jako je tomu u Wagnera. Kontrast pohádkového a lidského světa, jejich neslučitelnost i tragika lásky, jsou motivy přejaté z Malé mořské víly Hanse Christiana Andersena.

Pardubické hudební jaro