Europe for Festivals Festivals for Europe
Tiskové zprávy
Napsali o nás
Kontakty
Pořadatel
Pardubické hudební jaro

ROD STAMICŮ A PARDUBICE

KONCERT JE PŘIPOMÍNKOU PŮSOBENÍ SLAVNÉHO MUZIKANTSKÉHO RODU V PARDUBICÍCH A 300. VÝROČÍ NAROZENÍ J. V. STAMICE

Úterý 4. dubna 2017 v 19 hodin / Sukova síň Domu hudby v Pardubicích
- vstupenky lze zakoupit v Turistickém informačním centru Pardubice a online na ticketportal.cz
Pátek 5. května 2017 v 19 hodin / Velký sál Muzea v Chrudimi
- vstupenky lze zakoupit v Informačním centru Chrudim a online na ticketportal.cz

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
KRISTÝNA KŮSTKOVÁ – soprán
JANA PROUZOVÁ – alt
JAROSLAV PATOČKA – bas
PAVEL SVOBODA – varhany
JIŘÍ KABÁT – viola

Účinkují

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
PĚVECKÉ SBORY VUS A CONTINUO PARDUBICE
KRISTÝNA KŮSTKOVÁ – soprán
JANA PROUZOVÁ – alt
DANIEL MATOUŠEK – tenor
JAROSLAV PATOČKA – bas
PAVEL SVOBODA – varhany*
JIŘÍ KABÁT – viola**
PĚVECKÉ SBORY VUS A CONTINUO PARDUBICE
* pouze koncert 4. 4. 2017 v Pardubicích
** pouze koncert 5. 5. 2017 v Chrudimi

Program

Joseph Haydn (1732–1809): Symfonie č. 48 C dur „Císařovna“

 1. Allegro
 2. Adagio
 3. Menuetto. Allegretto
 4. Finale. Allegro

Ottorino Respighi (1879–1936): Suita pro smyčce a varhany G Dur P58*

 1. Preludio: Moderato
 2. Aria: Lento
 3. Pastorale: Andante molto sostenuto
 4. Cantico: Grav

Karl Stamitz (1745–1801): Koncert pro violu a orchestr D Dur op.1**

 1. Allegro
 2. Andante moderato
 3. Rondo

Jan Václav Stamic (1717–1759): Missa Solemnis

 1. Kyrie
 2. Gloria
 3. Credo
 4. Sanctus
 5. Agnus Dei

* pouze koncert 4. 4. 2017 v Pardubicích
** pouze koncert 5. 5. 2017 v Chrudimi

O programu

Rodina Stamiců pocházela ze slovinského Mariboru, do Čech přišel skladatelův děd počátkem 60. let 17. století a usadil se v Pardubicích, kde se záhy stal ctihodným měšťanem, radním a majitelem domu. Skladatelova otce Antonína Ignáce jako prvního z rodu upoutala hudba a stal se regenschorim v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. Jan Václav Stamic byl prvním z jeho jedenácti dětí. Patrně roku 1741 odešel do Německa, kde nalezl uplatnění v kapele falcbavorského kurfiřta. V roce 1742 oslnil jako houslový virtuóz na koncertě konaném u příležitosti císařské korunovace ve Frankurtu nad Mohanem. V dějinách hudby je J. V. Stamic spojen především s Mannheimem. Ve službách kurfiřta Karla Theodora se J. V. Stamic stává koncertním mistrem a ředitelem komorní hudby. Soustřeďuje okolo sebe řadu mimořádných hudebníků a brzy si mannheimský orchestr získává evropskou pověst. Po nástupu do čela souboru jej dovádí k dosud neslýchanému mistrovství v letech 1754-55, kterým se tento orchestr stal proslulým nejen pro svou dobu, ale svůj hlavní význam získává díky svým uměleckým výbojům ve vlivu na vývoj klasicistního hudebního slohu. J. V. Stamic napsal asi 74 symfonií), přes stovku triových a ostatních sonát, 14 houslových a 11 flétnových koncertů, koncert pro klarinet, trubku atd. V roce 2015 byla slavnostně odhalena pamětní deska na Stamicovském domě čp. 56 na Pernštýnském náměstí.